MEMOIRS of the SCIENTIFIC SECTIONS
SERIES IV, Tome I, 1977-1978

  CONTENT

»D. MANGERON, On the theory and applications of polywave or polyvibrating equations. I

»EMIL LUCA, NICOLAE REZLESCU and ELENA REZLESCU, Researches on properties of some spinel ferrites

»CRISTOFOR SIMIONESCU und ERNA SCHNEIDER, Untersuchungen auf dem Gebiet der Vorläufer der lebenden Materie

»MIHAIL FLORESCU, Rolul chimiei în revoluţia tehnico-ştiinţifică din România

»MIHAI BĂCESCU, Contribution to the knowledge of Monokonophora (Crustacea: Tanaidacea) from the NW of the Indian Ocean

»P. JITARIU, Biostructuri şi biocîmp electromagnetic. Efectul interacţiunilor dintre biocîmp şi cîmpurile electromagnetice aplicate din exterior

»LILIANA BABEŞ and LOTUS MEŞTER, An ultrastructural comparative study on the choroid plexus in vertebrates

»VINTILĂ MIHĂILESCU, Structura geografică

»TIBERIU MORARIU, Coordonate de perspectivă ale geografiei aplicate

»ION ŞANDRU, Litoralul românesc al Mării Negre. Consideraţii geografice-economice

»VIRGIL IANOVICI, Dezvoltarea cercetărilor geologice în România

»N. MACAROVICI, Contribuţia Academiei Române la dezvoltarea cercetărilor de geologie din ţara noastră, în perioada 1866-1920

»AUREL AVRAMESCU, Model termodinamic al difuziei informaţiei ştiinţifice

»P. BRÎNZEU, P. IGNAT, N. BOTA, M. TEODORESCU-BRÎNZEU şi O. POPA, Aspectele evolutive ale fenomenului "sludge" în şocul hemoragic experimental

»I. PAVEL, Shuntul Disse-canaliculi biliari. Patologie şi tratament

»CONST. D. CHIRIŢĂ, Contribuţii climatologice la ecologia formaţiilor forestiere zonale din spaţiul biogeografic al României

»GHEORGHE TIMARIU, PAUL PETROVICI şi ADRIAN IONEL, Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei principalelor culturi agricole pe terenurile în pantă din Cîmpia Moldovei

»Book Reviews

  Back